עוד בדופ

קיצורים שימושים


דף תגובות לחידה 7

חידה מספר 7
דן, רפי, מרגלית, רשף, ניסים ושולה יושבים סביב שולחן עגול כדי לשמור על איזון יושב בן משני צידיה של כל בת, ובכל מקרה רשף חייב להיות צמוד לרפי.

איזה מהתנאים הבאים מספיק כדי לקבוע בבדאות ששני הבנות יושבות זו מול זו?
דן מול רשף
דן ליד ניסים
רפי ורשף לא ליד דן
רפי ליד שולה
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     תגובותסרטונים