עוד בדופ

קיצורים שימושים


דף תגובות לחידה 58

חידה מספר 58
בבית המשפט (הלא אמיתי לחלוטין!) הוחלפו האישומים הנ"ל:
עו"ד א - וינונה ריידר זכאית (למרות שהרשיעו אותה במשפט)
עו"ד ב - על עו"ד יש הכי הרבה בדיחות, ווינונה אשמה.
עו"ד ג - עו"ד א צודק אבל ארנולד שוורצנגר לא אשם בהטרדה מינית.

אם ידוע שרק אחד מהם דובר אמת, מה מהבאים יתכן?
וינונה אשמה
ארנולד זכאי
ארנולד אשם, וינונה לא אשמה
אף אחת מהתשובות נכונה
כדי לבדוק את התשובה יש ללחוץ על התחבר
facebook login
     תגובותסרטונים