עוד בדופ

קיצורים שימושים

חלוקה לפי קטגוריות כל הידיעות

הידעת? בנושא מדע

הוסף אתר חיצוני המרחיב אודות הערך
מקטגוריה: מדע
%97 מהמים בעולם הם מים מלוחים, רק 3% הם מים שטובים לשתיה.מתוך 3 האחוזים מהמים בעולם שטובים לשתיה יותר מ2% הם קפואים וכלואים בתוך קרחונים. מה שמשאיר רק פחות מאחוז מהמים שטובים לשתיה באגמים נהרות ומתחת לאדמה.
אצלנו חלק מהאחוז היא הכנרת, אז תחסכו במים.


1 2

הידעת