עוד בדופ

קיצורים שימושים

ציטוטים לפי קטגוריות כל הציטוטים

ציטוטים ומשפטים יפים ציטוטי יהדות


"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
-פרקי אבות

"עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים, אלא במה יעשו .היהודים"
-דוד בן גוריון

"אדם צריך להתחרות מול צדדיו השליליים, ולא מול התכונות הטובות של חברו."
-הרב אוהד תירוש

"אין לפחד מהמוות, אלא מריקנות החיים."
-הרב שלמה אבינר

"מעט אור דוחה הרבה מן החושך."
-הבעל שם טוב

"המחלוקת השורשית בין הפילוסופיה היהודית ליוונית: היוונים טוענים כי כל מה שיפה הוא טוב והיהודים טוענים כי כל מה שטוב הוא יפה."
-הרב שלמה גורן

"כל מי שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות."
-מסכת קידושין (כט, א)


1 2 הבא

ציטוטישין