עוד בדופ

קיצורים שימושים

ציטוטים לפי קטגוריות כל הציטוטים

ציטוטים ומשפטים יפים


"סוף מעשה במחשבה תחילה"
-חז"ל

"כדי לומר את הדבר הנכון בזמן הנכון צריך לשתוק רוב הזמן"
-אוסקר

"כשאנשים נמוכים עושים צל גדול סימן שהשמש שוקעת"
-מתוך הנסיך הקטן


ציטוטישין